Podrška razvoju

Održani seminari

Održani seminari "Osiguranje kvaliteta revizije" i "Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja"

Pet, 28. Sep. 2018.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 21.09. i 22.09.2018.godine u Neumu su održani jednodnevni seminari: "Osiguranje kvaliteta revizije" i „Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja“

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio "

Pet, 24. Nov. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio„ dana 23.11.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije I-dio "

Uto, 14. Nov. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije I-dio „ dana 09.11.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)"

Pet, 29. Sep. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte (MSFI za MSS)„ dana 26.09.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije"

Uto, 04. Jul. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 30.06. i 01.07.2017.godine održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja (Simulacije revizije) Modul 3-Provođenje revizije„

Održan Seminar

Održan Seminar "Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS"

Pet, 28. Apr. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Prezentiranje izvještaja nezavisnog revizora u kontekstu novih i revidiranih MRevS„ dana 26.04.2017.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "EU Direktive i Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH"

Pet, 23. Dec. 2016.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „EU Direktive i Nacrt Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH„ dana 21.12.2016.godine, u Sarajevu

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja (simulacija revizije) Modul 2"

Pet, 18. Nov. 2016.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja (simulacija revizije) Modul 2„ dana 15.11.2016.godine, u Sarajevu

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7