Održan seminar „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1"

Održan seminar „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1

Pon, 05. Nov. 2018.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 30.10.2018.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1"

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima, kodeksu etike profesionalnih računovođa i metodologiji revizije za mala i srednja poduzeća, te materijalima usklađenim sa programom Svjetske banke, dana 30.10.2018 u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu, organizirala jednodnevni seminar „Zaključak revizije i izdavanje mišljenja u svjetlu MrevS – Modul 1 i Kontrola kvaliteta u malim i srednjim revizorskim društvima u skladu sa MSSK1 i IFAC-ovim priručnikom za kontrolu kvaliteta za mala i srednja društva – Modul 1".

U radu ovih seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 7 sati/bodova.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7