Održano dvodnevno savjetovanje „Revizija kao alat održivog razvoja"

Održano dvodnevno savjetovanje „Revizija kao alat održivog razvoja

Pon, 28. Okt. 2019.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 17. i 18.10.2019.godine u Neumu je održano dvodnevno savjetovanje: „Revizija kao alat održivog razvoja"

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) baziranih na međunarodnim revizijskim standardima, kodeksu etike profesionalnih računovođa i metodologiji revizije za mala i srednja poduzeća, 17. i 18.10.2019.godine u hotelu „Grand Hotel Neum“ u Neumu, organizirala dvodnevno savjetovanje: „Revizija kao alat održivog razvoja".

U radu ovog savjetovanja su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.

Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 8 sati/bodova.
U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa savjetovanja, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.
 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7