Podrška razvoju

Održan webinar „Analitički postupci u reviziji“

Održan webinar „Analitički postupci u reviziji“

Pon, 30. Maj. 2022.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 26.05.2022. održan je interaktivni online specijalistički seminar: „Analitički postupci u reviziji“

Održan webinar „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Održan webinar „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Pet, 17. Dec. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 14.12.2021. održan je interaktivni online seminar: „Korporativno upravljanje i pandemija COVID-19; Ključna revizijska pitanja kao instrument unaprjeđenja kvalitete revizije“

Održan webinar „Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

Održan webinar „Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

Pet, 19. Nov. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 18.11.2021. održan je interaktivni online seminar: „Revizija informacionih sistema; Međunarodni standardi za angažmane sa izražavanjem uvjerenja i međunarodni standardi za povezane usluge“

Održan webinar „Revizija računovodstvenih procjena, ocjena rizika revizije, finansijski instrumenti-priznavanje i mjerenje“

Održan webinar „Revizija računovodstvenih procjena, ocjena rizika revizije, finansijski instrumenti-priznavanje i mjerenje“

Pet, 22. Okt. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 19.10.2021. održan je interaktivni online seminar: „Revizija računovodstvenih procjena, ocjena rizika revizije, finansijski instrumenti-priznavanje i mjerenje“

Održan webinar „Razumijevanje i testiranje sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvještaja“

Održan webinar „Razumijevanje i testiranje sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvještaja“

Uto, 14. Sep. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 09.09.2021. održan je interaktivni online seminar: „Razumijevanje i testiranje sustava internih kontrola u procesu revizije financijskih izvještaja“

Održan webinar „Računovodstvena i revizijska regulativa; Upravljanje kvalitetom revizije; Sprječavanje pranja novca i računovodstvenih prijevara“

Održan webinar „Računovodstvena i revizijska regulativa; Upravljanje kvalitetom revizije; Sprječavanje pranja novca i računovodstvenih prijevara“

Pet, 18. Jun. 2021.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 17.06.2021. održan je interaktivni online seminar: „Računovodstvena i revizijska regulativa; Upravljanje kvalitetom revizije; Sprječavanje pranja novca i računovodstvenih prijevara“

Održan webinar „Revizija, korporativno upravljanje i Kodeks etike“

Održan webinar „Revizija, korporativno upravljanje i Kodeks etike“

Sri, 16. Dec. 2020.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 15.12.2020.godine održan je interaktivni online seminar: „Revizija, korporativno upravljanje i Kodeks etike“

Održan webinar „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

Održan webinar „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

Pon, 30. Nov. 2020.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 27.11.2020.godine održan je interaktivni online seminar: „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

Održan webinar „Praktična primjena MRevS“

Održan webinar „Praktična primjena MRevS“

Pet, 30. Okt. 2020.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 28.10.2020.godine održan je interaktivni online seminar: „Praktična primjena MRevS“

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7