Održan seminar „Primjena MRevS“

Održan seminar „Primjena MRevS“

Čet, 15. Sep. 2022.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 15.09.2022.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Primjena MRevS“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuiranog profesionalnog razvoja, dana 15.09.2022. organizirala specijalistički seminar, sa temom „Primjena MRevS“. Seminar je bilo moguće pratiti i online.

U radu seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH ovaj seminar odnosno organizirano učenje/razvoj priznaje kao kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 7 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7