Održan seminar „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom“

Održan seminar „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom“

Pet, 13. Okt. 2023.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 13.10.2023.godine u Neumu je održan seminar: „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuiranog profesionalnog razvoja, dana 13.10.2023. organizirala specijalistički seminar, sa temama „Računovodstveni i revizijski aspekti primjene računovodstvenih politika poslovnih spajanja i konsolidacije, materijalne i nematerijalne imovine; Međunarodni standardi upravljanja kvalitetom”. Seminar je bilo moguće pratiti i online, a dostupan je i snimak seminara.

U radu seminara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja. Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 sati/bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa seminara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7