Podrška razvoju

Održan seminar „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja

Održan seminar „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja"

Pet, 29. Nov. 2019.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 22.11.2019.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Revizija u svjetlu Zakona o javnim nabavkama BiH i forenzičke analize te dogovaranje uslova revizijskih angažmana i procjena rizika značajno pogrešnog prikazivanja"

Održano dvodnevno savjetovanje „Revizija kao alat održivog razvoja

Održano dvodnevno savjetovanje „Revizija kao alat održivog razvoja"

Pon, 28. Okt. 2019.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 17. i 18.10.2019.godine u Neumu je održano dvodnevno savjetovanje: „Revizija kao alat održivog razvoja"

Održan seminar „Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge: međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa

Održan seminar „Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge: međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa"

Sri, 31. Jul. 2019.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 24.07.2019.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Revizija financijskih izvještaja vs. srodne revizijske usluge: međunarodni standardi koji uređuju ovo područje i zakonska regulativa"

Održan seminar „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima

Održan seminar „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima"

Sri, 12. Jun. 2019.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 06.06.2019.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Novine u revizijskim i računovodstvenim standardima"

Održan seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Održan seminar „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Pet, 14. Dec. 2018.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 13.12.2018.godine u Sarajevu je održan jednodnevni seminar: „Izvještaj revizora u skladu sa novim i izmijenjenim MrevS-ima“ i „Novi MSFI 16 – Najmovi, računovodstveni i revizijski aspekt“

Održani seminari

Održani seminari "Osiguranje kvaliteta revizije" i "Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja"

Pet, 28. Sep. 2018.

U organizaciji Revizorske komore FBiH 21.09. i 22.09.2018.godine u Neumu su održani jednodnevni seminari: "Osiguranje kvaliteta revizije" i „Ostali angažmani sa izražavanjem uvjerenja“

Održan Seminar

Održan Seminar "Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio "

Pet, 24. Nov. 2017.

U organizaciji Revizorske komore FBiH održan je Seminar: „Metodologija revizije-Studija slučaja Modul 4-Zaključivanje revizije II-dio„ dana 23.11.2017.godine, u Sarajevu

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7