Održan webinar „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

Održan webinar „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

Pon, 30. Nov. 2020.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 27.11.2020.godine održan je interaktivni online seminar: „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuirane profesionalne edukacije (KPE), dana 27.11.2020 organizirala interaktivni online seminar, odnosno webinar sa temom „Računovodstvo, revizija i tehnologija – praktična primjena“.

U radu webinara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Ova organizirana edukacija je od strane Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH priznata kao KPE u trajanju od 7 online sati/bodova.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa webinara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7