Održan webinar „Analitički postupci u reviziji“

Održan webinar „Analitički postupci u reviziji“

Pon, 30. Maj. 2022.


U organizaciji Revizorske komore FBiH 26.05.2022. održan je interaktivni online specijalistički seminar: „Analitički postupci u reviziji“

Revizorska komora FBiH je u aktivnostima podrške razvoju članstva koja ima za cilj razvoj kapaciteta revizorske profesije u provođenju programa kontinuiranog profesionalnog razvoja, dana 26.05.2022. organizirala interaktivni online specijalistički seminar, odnosno webinar sa temom „Analitički postupci u reviziji“.

U radu webinara su učestvovali kako iskusni revizori, tako i asistenti revizora koji učestvuju u planiranju i provođenju revizije finansijskih izvještaja.
Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH ovaj online seminar odnosno organizirano učenje/razvoj priznaje kao kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od 7 sati/bodova ili ekvivalentnih mjernih jedinica.

U prilogu (link ispod) se nalaze materijali sa webinara, a članovima Komore je pristup downloadu istih moguć sa pristupnom šifrom.

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7