Registar ovlaštenih revizora

Halilović Izet


Matični broj registra RKFBiH:
200000980


Licenca:
reg.br. 3090066105
03.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REV-HANI" d.o.o. Sarajevo,
ul.Branilaca Šipa br.17, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7