Registar ovlaštenih revizora

Bagarić Verica


Matični broj registra RKFBiH:
200000910


Licenca:
reg.br. 3101350225
21.10.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"VERAL" d.o.o. Tomislavgrad, ul.Kolodvor bb,
Tomislavgrad


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7