Registar ovlaštenih revizora

Varivoda Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200000900


Licenca:
reg.br. 3030042166
27.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
LAMIS d.o.o. Srebrenik,
21. Srebreničke brigade bb, Srebrenik


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7