Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Pidro Elvira


Matični broj registra RKFBiH:
200000090


Licenca:
reg.br. 3040715223
13.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7