Registar ovlaštenih revizora

Krajšek Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200000880


Licenca:
reg.br. 3090184106
03.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo,
ul.Porodice Ribar br.37, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7