Registar ovlaštenih revizora

Krajšek Azra


Matični broj registra RKFBiH:
200000880


Licenca:
reg.br. 3090920228
16.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"MERFI" d.o.o. Sarajevo,
ul.Porodice Ribar br.37, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7