Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Duranović Ekrem


Matični broj registra RKFBiH:
200000860


Licenca:
reg.br. 3090858220
03.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„RADIUS“ d.o.o. Zenica,
Adolfa Goldbergera 9, Zenica


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7