Registar ovlaštenih revizora

Šljivo Suada


Matični broj registra RKFBiH:
200000820


Licenca:
reg.br. 3090170105
22.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIFORM"
d.o.o. Sarajevo, ul. Đoke Mazalića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7