Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Beganović Fuad


Matični broj registra RKFBiH:
200000080


Licenca:
reg.br. 3031012226
13.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7