Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čardaković Ismeta


Matični broj registra RKFBiH:
200000780


Licenca:
reg.br. 3090515226
25.03.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"NGO AND BUSINESS AUDIT"
d.o.o. Sarajevo, ul. Trg heroja br.10,
Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7