Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Aganspahić Džemal


Matični broj registra RKFBiH:
200000720


Licenca:
reg.br. 3040672226
21.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7