Registar ovlaštenih revizora

Beganović Ajka


Matični broj registra RKFBiH:
200000710


Licenca:
reg.br. 3010012106
24.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7