Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Dautović Nermin


Matični broj registra RKFBiH:
200000690


Licenca:
reg.br. 3030975225
07.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA DAUTOVIĆ" d.o.o.
Gračanica,ul. Gračaničkih gazija bb, Gračanica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7