Registar ovlaštenih revizora

Galić Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200000670


Licenca:
reg.br. 3080026101
07.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EKUS" d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntića 72, Široki Brijeg


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7