Registar ovlaštenih revizora

Mujčić Almina


Matični broj registra RKFBiH:
200000650


Licenca:
reg.br. 3040028163
24.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
ADDRESS d.o.o. Sarajevo,
Marka Marulića do 2C, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7