Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mujčić Almina


Matični broj registra RKFBiH:
200000650


Licenca:
reg.br. 3040810222
25.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ADDRESS d.o.o. Sarajevo,
Marka Marulića do 2C, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7