Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Fetahović Zinka


Matični broj registra RKFBiH:
200000630


Licenca:
reg.br. 3040803227
15.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EXPERT" d.o.o. Zenica,
ul.Bulevar Kulina bana br.28b, Zenica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7