Registar ovlaštenih revizora

Fetahović Zinka


Matični broj registra RKFBiH:
200000630


Licenca:
reg.br. 3040235107
24.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"EXPERT" d.o.o. Zenica,
ul.Bulevar Kulina bana br.28b, Zenica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7