Registar ovlaštenih revizora

Mostarlić Mustafa


Matični broj registra RKFBiH:
200000620


Licenca:
reg.br. 3030219103
30.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7