Registar ovlaštenih revizora

Hasičević Amir


Matični broj registra RKFBiH:
200000610


Licenca:
reg.br. 3030275105
17.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"HASIČEVIĆ" d.o.o.,
Gračanica, ul. Mehmeda
Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7