Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Hasičević Amir


Matični broj registra RKFBiH:
200000610


Licenca:
reg.br. 3030673226
24.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"HASIČEVIĆ" d.o.o.,
Gračanica, ul. Mehmeda
Ahmedbegovića bb, Gračanica


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7