Registar ovlaštenih revizora

Šahbegović Kemal


Matični broj registra RKFBiH:
200000600


Licenca:
reg.br. 3030045169
27.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 27.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA ŠAHBEGOVIĆ" d.o.o.
Živinice, ul. Zlatni ljiljani br.1,
Živinice


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7