Registar ovlaštenih revizora

Čolak Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200000060


Licenca:
reg.br. 3080505203
23.06.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 23.06.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
ASC COMPANY d.o.o. Široki Brijeg
Gospojinska br. 1, Široki Brijeg


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7