Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čolak Marko


Matični broj registra RKFBiH:
200000060


Licenca:
reg.br. 3081168233
17.11.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ASC COMPANY d.o.o. Široki Brijeg
Gospojinska br. 1, Široki Brijeg


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7