Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Tanović Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200000560


Licenca:
reg.br. 3031097227
21.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7