Registar ovlaštenih revizora

Tanović Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200000560


Licenca:
reg.br. 3030730190
26.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7