Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Gutošić Kemal


Matični broj registra RKFBiH:
200001680


Licenca:
reg.br. 3070930239
13.09.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7