Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Jašarević Nihad


Matični broj registra RKFBiH:
200001870


Licenca:
reg.br. 3110648239
03.08.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7