Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Alispahić Abaz


Matični broj registra RKFBiH:
200004990


Licenca:
reg.br. 3040597233
10.07.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7