Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Ćenanović Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200004970


Licenca:
reg.br. 3090269246
05.03.2024..
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO BH“ d.o.o. Sarajevo,
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7