Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Bajić Saša


Matični broj registra RKFBiH:
200005230


Licenca:
reg.br. 3120388230
27.04.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
KONTAL d.o.o. Banja Luka,
Cara Lazara 9a, Banja Luka


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7