Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Glumčević Ahmed


Matični broj registra RKFBiH:
200000540


Licenca:
reg.br. 3030789220
18.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
RR-team d.o.o. Tuzla,
Hadži Bakirbega Tuzlića 8b, Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7