Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Arnautović Lana


Matični broj registra RKFBiH:
200005210


Licenca:
reg.br. 3090185236
04.04.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.o.o. Sarajevo

ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7