Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Čotić Irena


Matični broj registra RKFBiH:
200002550


Licenca:
reg.br. 3080105236
28.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7