Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Lugušić Kerim


Matični broj registra RKFBiH:
200005220


Licenca:
reg.br. 3090295233
24.03.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"KPMG B-H" d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7