Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Muharemović Muhamed


Matični broj registra RKFBiH:
200003130


Licenca:
reg.br. 3030064236
13.02.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
ALFA REVIZIJA doo Banovići,
Patriotske lige 7, Banovići


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7