Registar ovlaštenih revizora

Hadžić Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200000530


Licenca:
reg.br. 3030093102
26.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"RESPEKT" d.o.o. Tuzla, ul. Pozorišna
br.11, Tuzla


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7