Registar ovlaštenih revizora

Hadžić Sead


Matični broj registra RKFBiH:
200000530


Licenca:
reg.br. 3030093102
26.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
RR-team d.o.o. Tuzla,
Hadži Bakirbega Tuzlića 8b, Tuzla


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7