Registar ovlaštenih revizora

Čiča Erma


Matični broj registra RKFBiH:
200004070


Licenca:
reg.br. 3060016171
10.07.2020.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7