Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Koso Almir


Matični broj registra RKFBiH:
200005150


Licenca:
reg.br. 3091285225
23.11.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
BIZPLUS FINANCE doo Sarajevo,
Džemala Bijedića 160F, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7