Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Džizić Semir


Matični broj registra RKFBiH:
200005020


Licenca:
reg.br. 3030768224
01.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7