Registar ovlaštenih revizora

Tomić Ivan


Matični broj registra RKFBiH:
200005110


Licenca:
reg.br. 3100657224
27.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"VERAL" d.o.o. Tomislavgrad, ul.Kolodvor bb, Tomislavgrad


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7