Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kadrić Dženita


Matični broj registra RKFBiH:
200005040


Licenca:
reg.br. 3093106213
29.11.2021.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"ERNST & YOUNG" d.o.o. Sarajevo
Vrbanja broj 1 (SCC-Sarajevo City Center), Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7