Registar ovlaštenih revizora

Đulbić Sabahudin


Matični broj registra RKFBiH:
200000510


Licenca:
reg.br. 3030062107
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIS" d.o.o.
Maršala Tita 34A-D, Tuzla


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7