Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Đulbić Sabahudin


Matični broj registra RKFBiH:
200000510


Licenca:
reg.br. 3030639227
27.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIS" d.o.o.
Kazan Mahala 36, Tuzla


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7