Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Badnjević Jasmina


Matični broj registra RKFBiH:
200004900


Licenca:
reg.br. 3010469231
22.05.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
PROFIT-A d.o.o. Bosanski Petrovac
Trgovačka 35, Bosanski Petrovac


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7