Registar ovlaštenih revizora

Bašanović Jasmina


Matični broj registra RKFBiH:
200004900


Licenca:
reg.br. 3011115205
14.01.2021.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.01.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:
PROFIT-A d.o.o. Bosanski Petrovac
Trgovačka 35, Bosanski Petrovac


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7