Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Glogić Edin


Matični broj registra RKFBiH:
200004880


Licenca:
reg.br. 3030055242
19.01.2024.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 05.01.2024.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7