Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Salihbašić Edin


Matični broj registra RKFBiH:
200004690


Licenca:
reg.br. 3030659209
22.09.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.09.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7