Registar ovlaštenih revizora

Haverić Nedim


Matični broj registra RKFBiH:
200004860


Licenca:
reg.br. 3091005201
30.11.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.11.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7